26. říjen 2020 638 sim

Další informace k atestační zkoušce

Další informace k AZ

Atestační otázky a doporučená literatura

Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce naleznete na webu MZČR

Soubory atestačních otázek (dle Vyhlášky č. 282/2019 Sb., § 12, odst. 4)

Ústní část teoretické části atestační zkoušky (AZ) spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce (AP), pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu (VP) součástí zkoušky.

V rámci jednoho základního oboru se však požadavky na obsah teoretické části AZ dle jednotlivých VP mohou mezi sebou lišit; některý VP uvádí obhajobu AP jako součást AZ (lékař si losuje 2 otázky + obhajuje AP), jiný VP obhajobu neuvádí (lékař si losuje 3 otázky a AP neobhajuje).

Níže postupně zveřejníme nové přerozdělení atestačních otázek tak, jak bylo schváleno jednotlivými Specializačními oborovými radami (SOR).

Alergologie a klinická imunologie

Všechny VP mají obhajobu AP jako součást teoretické části AZ – všichni lékaři obhajují svoji AP a losují si 2 otázky.

Infekční lékařství

Všechny VP mají obhajobu AP jako součást teoretické části AZ – všichni lékaři obhajují svoji AP a odpovídají na 2 odborné otázky. Protože jsou pro obor stanoveny 3 okruhy atestačních otázek, lékaři si nejprve tahají 1 z 3 kartiček okruhů (A+B, B+C, A+C) a poté si losují otázky z těchto dvou okruhů.

Vnitřní lékařství

Lékaři postupující dle VP 2005 – 2015 mají obhajobu AP jako součást teoretické části AZ a odpovídají na 2 otázky (losují si fixně danou dvojotázku).

Lékaři postupující dle VP 2019 nemají ve VP stanoven požadavek na AP, práci tedy u AZ neobhajují a losují si 3 otázky.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém