26. říjen 2020 934 sim

Diplomy

  • Vyhotovení diplomů o získání specializované způsobilosti zajišťuje pověřená organizace (lékařská fakulta).
  • Diplomy podepisuje: předseda oborové atestační komise, zástupce příslušné pověřené organizace (děkan) a zástupce MZ, který diplom opatří otiskem úředního razítka MZ.
  • Diplomy jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém