26. říjen 2020 648 sim

Archivace dokumentace při AZ

  • Záznam o úspěšně i neúspěšně vykonané atestační zkoušce se i s číslem vydaného diplomu zanese do EZP
  • Po ukončení AZ a předání diplomů absolventům předá pověřená organizace (LF) v souladu s Veřejnoprávní smlouvou dokumentaci o atestační zkoušce (přihlášky, omluvy, protokoly, kopie diplomů) k archivaci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
  • Kopii diplomu zasílá LF též fakultě, u níž je absolvent evidován.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém