29. říjen 2020 1400 sta

Termíny konání povinných kurzů pro doktorandy

 

Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti

termín konání: 16. 3. 2022, 14:00 - 16:00

místo: Modrá posluchárna, UniMec, alej Svobody 76 Plzeň

garant předmětu: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Přihlášení: https://forms.gle/YpXhTh4MXLsqVyjj9

 

Základy výpočetní techniky

termín konání úvodní prezenční výuky: 12. 4. 2022, 8:30 - 14:30

místo: budova UniMec, 4. patro, počítačová učebna

aplikace Moodle - https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=319 

garant předmětu: Mgr. Martin Navrátil

Přihlášení: https://forms.gle/uFQccTHL7mTJLFwL8

 

Technology Transfer Manager - Junior

termín konání: 1. 1. - 31. 3. 2022

online forma - aplikace Moodle - https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=53 (CZ)

garant předmětu: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

technická podpora: Ing. Milan Dvořák (milan.dvorak@lfp.cuni.cz)

 

Zdravotnická informatika

termín konání: 3. 12. 2021 (14 - 16h)

místo: aula Pavlovova pavilonu (Lidická 1, Plzeň)

garant předmětu: PhDr. Dana Zdeňková

 

Lékařská statistika

termín konání:  22. 11. (9 - 12h), 23. 11. (9 - 12h) a 24. 11. 2021 (10 - 12h)

online forma - aplikace MS Teams

garant předmětu: doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém