26. listopad 2020 1231 dvomi

Informace ke studiu ke dni 26.11.2020

Vážení studenti, vážení kolegové, 

Lékařská fakulta UK v Plzni přešla na prezenční praktickou výuku, přednášky v tomto semestru budou dokončeny distanční formou. Jednotliví garanti předmětů stanoví podmínky plnění studijních povinností s přihlédnutím k aktuálním epidemiologickým pravidlům, podmínkám na pracovišti a možnostem výuky a přítomnosti studentů při výuce. Je možné zčásti výuku dále vést hybridním způsobem, ale preferovanou formou pro praktická cvičení je forma prezenční. Pro předmět bude stanoven vždy jednotný postup ke kontrole studijních povinností (podmínky získání zápočtu), s nímž seznámí vyučující ve svých předmětech tak, aby byl v daném předmětu vždy zachován jednotný přístup. Jednotný přístup stanoví garanti předmětů i pro studenty studující v anglickém jazyce. 

V příloze je možné nahlédnout na změnu organizace akademického roku, která byla zaslána ke schválení na rektorát UK a byla rektorátem schválena. Změna se týká prodloužení výuky v zimním semestru o dva týdny, praktická výuka dle platného rozvrhu bude probíhat i v týdnech od 11. a 18. ledna. Úprava slouží k tomu, aby byla doplněna praktická výuka prezenčně, v období od 4. ledna již hybridní výuka nebude probíhat a osobní účast na praktické výuce zahrne garant do podmínek plnění studijních povinností. 

Současně je všem studentům, kteří jsou nasazeni ve zdravotnických zařízeních na základě pracovní povinnosti, nebo soustavně vykonávají v nemocničních zařízeních dobrovolnickou zdravotnickou práci, uznána jako náhrada výuky a to bez nutnosti tuto výuku nahradit. Dobrovolnická práce bude také uznána jako náhrada praxe po 2. ročníku nebo po 4. ročníku, bude-li její trvání v délce minimálně 120 hodin. Toto platí i pro občany jiných států, kteří takto pracují buď v České republice, nebo ve svých domovských zemích. K uznání náhrady výuky je nutné v daném období předložit dokument potvrzující pracovní činnost výkazem práce, který je vystaven zaměstnávající organizací a oddělením. 

V následujících dvou týdnech bude stanoven pro 5. ročník všeobecného směru harmonogram pro náhradu praktické blokové výuky pro studijní skupiny, kterých se dotklo nejvíce omezení blokového praktikování u lůžka nemocných. 

Pro doplnění: Jelikož se  charakter výuky zcela zásadním způsobem odlišuje v jednotlivých předmětech, nebylo by možné stanovit centrálně nařízení jinak, než aby byla účast na praktických cvičeních povinná presenčně. Z tohoto důvodu celofakultní příkaz jednotný pro všechny předměty a obory vydat nelze. 

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Proděkan pro výuku všeobecného lékařství

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém