27. listopad 2020 603 sim

Hodnocení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

  • O výsledku KZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
  • Kmenová zkouška je hodnocena výsledkem „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.
  • Zkušební komise po poradě o výsledku KZ vyhlásí její hodnocení, které se zaznamenává do protokolu o zkoušce. Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise nebo jím pověřený člen komise jen úspěšně vykonanou zkoušku.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém