3. prosinec 2020 1140 dvomi

Smuteční oznámení

Vzpomínka na prof. MUDr. Václava Zemana, CSc. 

V ranních hodinách dne 1. 12. 2020 nás zastihla smutná zpráva. Na komplikace po nákaze koronavirem v noci zemřel dlouholetý vedoucí Ústavu tělovýchovného lékařství (dnes Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví) naší fakulty prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

Rodák z Poličky absolvoval povinnou školní docházku v Plzni, kam se rodina přestěhovala v r. 1946. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Plzni – Doubravce vystudoval v letech 1957 až 1963 Vojenskou lékařskou akademii (VLA) a zároveň LF UK v Hradci Králové. V letech 1963-1973 pracoval jako vojenský lékař nejdříve ve Vojenské nemocnici Plzeň, od r. 1973 jako hlavní lékař dělostřeleckého pluku v Plzni. Kromě toho byl současně i lékařem sportovců Dukly Plzeň. Při dělostřeleckém pluku byli totiž soustředěni sportovní střelci a mužstvo vodního póla, pravidelně hrající naši nejvyšší soutěž. Od r. 1973 do r. 1990 pracoval na Oddělení tělovýchovného lékařství (TVL) Fakultní nemocnice v Plzni. V letech 1990 až 1995 pracoval jako primář Oddělení TVL a funkční diagnostiky VN v Plzni, zároveň byl jmenován hlavním odborníkem armády ČR pro obor tělovýchovné lékařství. Od r. 1996 pracoval jako vedoucí Ústavu TVL Lékařské fakulty UK v Plzni až do odchodu do důchodu v roce 2018. Aktivně se věnoval dálkovému a zimnímu plavání, opakovaně vyhrál ve své věkové kategorii Český pohár. Prioritním otužileckým výkonem se stala jeho plavecká exhibice na Severním pólu, kam s expedicí USA ledoborcem 50 let pabědy“ zavítal v červnu r. 2009. Teplota vody v ledové průrvě, vylámané ledoborcem, byla tehdy minus 1,5 stupně Celsia. Byl prvním Čechem, který v těchto končinách plaval v otevřeném oceánu.

Během své výzkumné dráhy publikoval 160 odborných článků v ČR i v zahraničí. Je autorem monografie Adaptace na chlad u člověka, možnosti a hranice, kterou vydalo nakladatelství Galén v r. 2006, a která byla oceněna cenou Jiřího Krále za nejlepší tělovýchovně lékařskou publikaci roku. Jako spoluautor napsal kapitoly do řady odborných monografií.

V roce 1978 byl zvolen do republikového výboru České společnosti tělovýchovného lékařství, funkci místopředsedy zastával v letech 1999 až 2015. Byl současně členem atestační a akreditační komise pro TVL Ministerstva zdravotnictví ČR a předsedou oborové komise České lékařské komory pro TVL.

S manželkou Annou se radoval ze tří dnes samozřejmě dospělých dětí, ze šesti vnoučat se Kristýna (nar. 1990) věnuje očnímu lékařství. V posledních letech si hodně radosti užil i se svými čtyřmi pravnoučaty.

Profesor Zeman byl Čestným členem České společnosti tělovýchovného lékařství. Plzeňská lékařská fakulta ocenila jeho práci bronzovou medailí. Výraznou měrou se zasloužil o vysokou úroveň plzeňského tělovýchovného lékařství. Ve výuce vždy nezapomínal zdůraznit primárně i sekundárně preventivní význam pohybové aktivity v péči o pacienty mnoha oborů medicíny. Jeho spolupracovníci nikdy nezapomenou na přátelské pracovní klima, jeho smysl pro humor i příkladné úsilí, s jakým se v posledních létech života dokázal vyrovnávat se svými zdravotními problémy. Vašku, budeš nám chybět.

Za celý kolektiv Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni

MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. a doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

Zeman

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém