11. prosinec 2020 4797 dvomi

Juniorská univerzita LFP v roce 2021 již počtvrté

Naše fakulta nabízí už čtvrtým rokem středoškolákům ochutnávku vysokoškolského studia medicíny. Juniorská univerzita, která letos proběhne opět prezenční formou, bude zahájena v prosinci 2021 a opět představí svým účastníkům přednášky špičkových lékařských odborníků. Studenti 2. a 3. ročníků středních škol (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří uvažují o studiu medicíny, mají letos opět možnost vyzkoušet si, jak to vypadá na skutečných vysokoškolských přednáškách a ověřit si, zda právě medicína může pro ně být tou správnou profesní volbou.

Přihlašování na JUUN bylo ukončeno. 

jun 

Ilustrační snímek: Slavnostní zakončení Juniorské univerzity 2019

Témata přednášek:


11. prosince 2021

OHROŽENÍ ŽIVOTA

  • Úvodní slovo děkana a proděkana fakulty - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

https://youtu.be/Sd9ral_KaOQ 

https://youtu.be/okkNmCkZrVE

  • První pomoc v ohrožení života - prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

https://youtu.be/8oa_Tiz7p4A

  • Úvod do medicíny akutních stavů aneb co vše dokáže současná intenzivní medicína - prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., I. interní klinika

https://youtu.be/cMSANFuo5Nc


8. ledna 2022

SRDCE A CÉVY

  • Embryonální vývoj a mikroskopická stavba cévní soustavy u člověka - prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Ústav histologie a embryologie

https://youtu.be/GM8JmguI9Y4

  • Fyziologie krevního oběhu - prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., Ústav fyziologie

https://youtu.be/-4Yae526CWM

  • Chirurgická léčba cévních onemocnění - prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., Chirurgická klinika


15. ledna 2022

BUŇKY, TKÁNĚ, NÁDORY

  • Nádorové tkáně pod mikroskopem - prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., Šiklův ústav patologie

https://youtu.be/TWH2OZLj-3I

  • Nádorové tkáně a zobrazovací metody - prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., Klinika zobrazovacích metod
  • Nádorové tkáně a protinádorová léčba - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika
  • Slavnostní předání osvědčení účastníkům Juniorské univerzity

Všechny přednášky se konají od 9:00 do 12:00 hod. v Modré posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.

pk

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém