17. prosinec 2020 897 dvomi

Na shledanou v roce 2021

Vážení kolegové, milí studenti,

právě končící rok 2020 začal před dvanácti měsíci psaním krásných vyvážených a uhrančivých číslic a vše vypadalo krásně jako ony dvě dvacítky těsně za sebou. Než jsme však před nimi začali v denním kalendáři psát jedenáctky, nezbyl z pohody kámen na kameni. V zájmu obrany před virémií omezujeme některá občanská práva, nemůžeme cestovat ani se libovolně shromažďovat. Vzdáváme se těchto práv dobrovolně a v zájmu ochrany zdraví nejenom svého. Přesto se s obavou díváme do budoucnosti a říkáme si, co bude.

Svět se nepochybně pandemií změní, nezmění se pouze na čas, změní se na vždy. Probíhající virémii chápu jako varovné (a možná poslední varovné) volání matky Země, zda jsme to s tím věnováním se blahobytu na úkor zdrojů opravdu moc nepřehnali. Četli jsme ještě před rokem, že v příštích pár letech bude chybět na světě přes 100 000 pilotů a tisíce letadel. Všichni se budeme nadšeně přesouvat mnohokrát za rok do míst, která budou stejná jako u nás doma, či totálně turisticky vybydlená. Přemýšleli jsme, jak trochu ochránit centra našich historických měst, jak zařídit, aby našinec mohl přejít Karlův most v reálném čase. Historická centra jsme přeměnili v jednu obrovskou předraženou jídelnu, romantická pražská zákoutí jsme naplnili prodejci trdelníků.

To vše se již nevrátí, restaurace zmizí, turisté budou vzácností, možnost romantické procházky starou Prahou se zase dostane do našeho seznamu možných aktivit. Zaplatíme za to velkou cenu, pracovní místa začnou být zase vzácná. Nečekejme na zázraky, nevěřme změnám, které neuděláme my sami. Vakcinace nezmění svět k lepšímu, ten změníme my vlastním chováním.

Naši studenti prokázali jak v jarní, tak podzimní vlně pandemie nesmírnou statečnost a odpovědnost v dobrovolnické práci v našich zdravotnických zařízeních. K tomu se snaží studovat a skládat zkoušky, jak to jde. Patří jim za to náš vděk a obdiv, měli by z nich vyrůst výborní lékaři, neboť takovou praxi jako oni přes 50 let studenti neměli. Dokonce nyní se stávají realitou snahy vedení univerzity a Asociace děkanů lékařských fakult, aby studentům v poskytování péče v posledních ročnících byly uděleny kompetence, které je jasně odliší od sanitářů. Vedení Karlovy univerzity se daří i při současných opatřeních udržet chod výuky, výzkumu, vnitřního života univerzity.

Rok 2021 se bude trochu hůře psát, bude trochu méně bohatý a rozhýřený, bude jiný, ale jistě nebude horší. Rok 2020 nás naučil vážit si pravých hodnot, zodpovědnosti, pokud si tyto vlastnosti odneseme o do roku následujícího, bude určitě lepší.

Pokud jste však přesto v těchto šedých dnech nálady skleslé, zajděte se podívat na stavbu kampusu UniMeC II. Rychlost růstu stavby reprezentuje sílu naší fakulty, její svornost, výkonnost a i odvahu. Stavíte jej de facto všichni, ať je na naší fakultě Vaše místo kdekoli a pozice jakákoli.

Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové, dovolte, abych Vám popřál zdraví a štěstí nejenom v roce následujícím, klid a pohodu v kruhu rodinném, krásné Vánoce bez zbytečností. A věřte mi, příští rok bude nádherný. 

2021

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan fakulty

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém