20. leden 2021 734 sta

LERU doctoral summer school

 

kde: UTRECHT UNIVERSITY      

kdy: 4. - 8. 7. 2022

téma: The University of the Future. Rethinking the role of universities worldwide in the face of the challenges of the 21st century

  

Účastnický poplatek 600 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Utrechtu, hradí přijímající strana.

Náklady na cestovné hradí vybranému studentovi  rektorát UK, vybraný student/studentka bude informován/a o postupu).

Studenti se mohou přihlásit do 24. 3. 2022 na email adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz  zasláním: jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu, vše v anglickém jazyce.

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se letní školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém