1. únor 2021 522 sou

Krizová opatření UK k 01. 02. 2021

Základní informace

Z hlediska posledních usnesení vlády, jež nabyla účinnost k 30. 1. 2021, konstatuji, že nedochází k žádným změnám v provozu vysokých škol. Nadále se tedy uplatňují omezení plynoucí z usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 (viz sdělení ze dne 11. 1. 2021).

Patrně jedna z hlavních změn, která je však epidemiologickou situací vyvolána nepřímo, je změna týkající se provozu knihoven.

Knihovny

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se rozhodl dále neprodloužit souhlas s plným zpřístupněním digitálních knihoven Kramerius, zejména Národní digitální knihovny. Nadále zůstanou přístupné publikace, které byly vydány před rokem 1989 a spadají do režimu děl nedostupných na trhu. Prodloužení přístupu podpořila otevřeným dopisem i Česká konference rektorů. K rozhodnutí SČKN přispěl dosud neřešený stav dopadů mimořádných opatření na nakladatele a knihkupce. 

Univerzita Karlova je v přímém kontaktu s SČKN a spolupracuje s ním na hledání dalšího řešení situace omezeného přístupu k učebním textům v českém jazyce. 

Od února bude možné vstupovat vzdáleně pouze do děl nedostupných na trhu vydaných do roku 1989. Pro studenty Univerzity Karlovy jsou od února dostupné v online režimu odborné kolekce služby BOOKPORT viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856 , které UK nově zakoupila, a samozřejmě i další elektronické zdroje. Komplexní přístup ke všem zdrojům dostupným na UK poskytuje Portál EIZ viz https://ezdroje.cuni.cz/ .

Dotazy k přístupnosti jednotlivých dokumentů lze řešit na adrese Ústřední knihovny UK –

ukn@ruk.cuni.cz.

Většina fakultních knihoven poskytuje možnost výpůjčky knihy po předchozím objednání v bezkontaktním režimu. Režim výpůjček je nutné ověřit na webové stránce konkrétní knihovny, viz https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/

Dostupnost knihy lze zjistit v Centrálním katalogu viz https://ckis.cuni.cz

Hotel Krystal

Na základě usnesení vlády č. 78 ze dne 28. 1. 2021 s účinností od 30. 1. 2021 od 00.00 hod. je omezen provoz Hotelu Krystal tak, že se zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

a)       osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,

b)      osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

c)       cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,

d)      osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

e)      osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky.

Ředitel Hotelu Krystal zajistí naplnění takto stanovených podmínek, zejména důsledné uplatňování požadavku na písemné potvrzení zaměstnavatele či objednatele a následnou archivaci tohoto potvrzení.

Současně je provoz hotelové restaurace možný jen za podmínky, že poskytuje stravování pouze ubytovaným osobám, a to v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.

Menzy

Provoz menz a dalších gastroprovozů zůstává beze změny, důsledně však pouze jako zaměstnanecké stravování. I v tomto případě se uplatňuje usnesení vlády č. 78 ze dne 28. 1. 2021, které s účinností od 30. 1. 2021 od 00.00 hod. stanoví, že provozování stravovacích služeb je možné jen u školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání.

Výcviková střediska, sportovní centrum Hostivař

Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena.

Sportovní centrum Hostivař je nadále uzavřeno.

Podatelna RUK

Podatelna rektorátu UK je od 26. 1. 2021 v provozu na novém působišti na adrese Celetná 13 (jde o důsledek rekonstrukce chodeb prostor rektorátu).

Otevírací hodiny jsou nadále pondělí až čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.

Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 8. 2. 2021 od 11.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

S přátelským pozdravem,

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

V Praze dne 1. 2. 2021, 10.30 hod.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém