8. únor 2021 599 sim

Zařazení do dalšího základního oboru

  • Lékař může být současně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají shodný základní kmen.
  • Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu po absolvování základního kmene.
  • Lékař nemůže být současně zařazen ve specializačním a nástavbovém oboru.
  • Lékař nemůže být zařazen u dvou pověřených organizací zároveň (tedy u 2 LF nebo u LF a IPVZ).

Získá-li lékař certifikát o absolvování základního kmene dle podmínek platných před novelou Zákona č. 95/2004 Sb. a zařadí-li se do dalšího oboru se shodným základním kmenem dle podmínek platných po novele zákona, tj. po 01.07.2017, je mu certifikát o absolvování základního kmene uznán (nemusí skládat zkoušku po kmeni), avšak musí si doplnit rozdíl v délce povinné praxe a dalších podmínek dle příslušných vzdělávacích programů po novele zákona (po 01.07.2017).

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém