10. únor 2021 437 dvomi

Budova děkanátu – aktuální stav

Po havárii na budově děkanátu v říjnu 2020 pokročily opravy do dalšího stadia. Práce na opravě římsy jsou již dokončeny, mimo jiné byl opraven a zpevněn krov budovy. Opravena byla střešní krytina v místě poškození a vnější omítka uliční fasády byla sjednocena do pravidelného tvaru. Až nastanou vyhovující klimatické podmínky (tedy zejména až nebude mrznout), opatříme celou fasádu děkanátu novým nátěrem. Proto také zatím u budovy stále stojí lešení, které bude pro tyto dokončovací práce využito. Byl ale již demontován bezpečnostní „tunel“, který vedl ke vchodu. Až bude po nátěru fasády odstraněno lešení zcela, dojde ještě k opravě poničeného chodníku a lampy veřejného osvětlení. Pro úhrady oprav rozhodlo kolegium rektora uvolnit prostředky z havarijního fondu UK. Co se týká vyšetřování události, Policie ČR ve věci havárie římsy ukončila veškerá šetření s tím, že nebyl spáchán trestný čin, a celou věc odložila v souladu s usnesením § 159a odst. 1 trestního řádu. 

Po měsících provizoria se tedy těšíme na to, že na jaře zazáří děkanát novotou, a doufáme, že brzy poleví nejen mrazy, ale i nápor pandemie. Chystáte-li se nyní za námi v pracovních či studijních záležitostech, stále platí, že děkanát je přístupný v časech 7 – 19 hod s omezeními danými aktuální epidemiologickou situací. Pracovníci děkanátu včetně studijních referentů pracují ve střídavém režimu home office. Studentům i zaměstnancům doporučujeme řešit své záležitosti přednostně telefonicky nebo e-mailem. Před případnou osobní návštěvou děkanátu si prosím raději ověřte, že bude v době Vaší návštěvy na pracovišti někdo přítomen.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém