19. únor 2021 1504 dvomi

Organizace výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021

S ohledem na doporučení RUK a současnou epidemiologickou situaci bude  probíhat výuka v letním semestru následujícím způsobem:

1/ Přednášky budou organizovány distančním způsobem

2/ Praktická výuka  bude probíhat prezenční formou s ohledem na aktuální protiepidemická pravidla, v případě nutnosti karanténních opatření přechází výuka na distanční formu po dobu nezbytně nutnou. Nutnost použití ochrannými prostředky studenty zůstává v platnosti, při výuce na klinických pracovištích respirátor FFP2.

Při praktické výuce je nutné modifikovat způsob výuky tak, aby nedocházelo ke zvýšené kumulaci osob a to zejména  při případném spojování výuky u dvou a více skupin.

3/ Zkoušení a jiné formy kontroly studia budou organizovány výhradně prezenčně s dodržením počtu osob maximálně 10 v jedné místnosti, podobně jako v zimním semestru.

Výuka v letním semestru probíhá od 1. března do 4. června 2021, ukončení akademického roku je 30. záři 2021.

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Proděkan pro výuku všeobecného lékařství

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém