19. březen 2021 1127 sou

Otázky a odpovědi k antigennímu testování zaměstnanců

Je vyžadována moje přítomnost na pracovišti. Jaké mám možnosti testování?

Otestovat se můžete nechat fakultním pracovištěm, kterým je Ústav hygieny a preventivní medicíny. Otestovat se můžete nechat i na jiném odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb, který Vám vystaví odpovídající potvrzení.

Jak často musím chodit na test?

Testovat se musíte nechat jeden krát za sedm dní. V sekci COVID-19 pro zaměstnance na stránkách fakulty je harmonogram testování po skupinách pracovišť. Pokud na Vaše pracoviště připadá úterý, choďte vždy v úterý.

Kde se mohu na test registrovat?

Na stránkách www.lfp.cuni.cz v sekci COVID-19 pro zaměstnance – Harmonogram antigenního tetování je odkaz na registrační formulář.

Mohu se nechat otestovat, i když pracuji jen na DPP?

I zaměstnanci na DPP musí být otestováni, pokud musí docházet na pracoviště a nemohou práci dělat z domova.

Co potřebuju mít s sebou?

K odběru si  s sebou přineste občanský průkaz, průkazku pojištěnce, zaměstnaneckou kartu a předvyplněné potvrzení o absolvování antigenního testu. Formulář je ke stažení u Harmonogramu testování.

Pracuji na DPP a nemám zaměstnaneckou kartu, musím si ji kvůli testování pořídit?

Kvůli testování kartu nepotřebujete. Prokážete se DPP a dokladem totožnosti.

Jak test probíhá?

Bude Vám odebrán stěr z přední části nosu, výkon trvá několik sekund. Pak už jen čekáte na výsledek.

Kolik času testování zabere?

Nemělo by zabrat více, než 20 minut, z toho přibližně 15 minut budete čekat na výsledek. Na výsledek budete čekat venku, vybavte se případně ochranou proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Mohou se na LFP nechat otestovat i členové mojí rodiny?

Rodinné příslušníky netestujeme. Kapacita testovacího místa není dostatečná, pokrývá jen potřeby fakulty.

Byl jsem na antigenním testu mimo fakultu. Platí mi pro vstup na pracoviště?

Ano, platí, pokud je podložen písemným potvrzením z odběrového pracoviště. Nesmí být starší 7 dní. Nestačí samotest udělaný doma.

Jak a komu budu při vstupu na pracoviště prokazovat výsledek testu?

Prokážete se Protokolem o absolvování testu, jehož formulář je na stránkách fakulty v sekci COVID-19 pro zaměstnance – Harmonogram antigenního testování. Potvrzení o absolvování antigenního testu po Vás může chtít vrátný u vstupu do budovy nebo vedoucí pracoviště nebo jím pověřená osoba na pracovišti.

Nemohu se dostavit na testování dle harmonogramu, ale moje přítomnost na pracovišti je nutná. Co mám dělat?

Konzultujte s vedoucím svého pracoviště. Pokud je volná kapacita v jiný den, můžete ji po dohodě s vedoucím využít.

Vyšel mi pozitivní výsledek antigenního testu. Co mám dělat dál?

Sdělte tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci.  Nevstupujte na pracoviště. Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktujte svého registrujícího praktického lékaře. Pokud registrujícího praktického lékaře nemáte, kontaktujte místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici). Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí minimalizujte riziko nákazy dalších lidí a buďte v izolaci.

Na testu jsem byl v pondělí a objednám se zase na pondělí. Volný termín byl až v 10:00 a já potřebuji být v práci v 8:00 kvůli výuce. Mohu ráno do práce?

Ano, ráno můžete do práce, pak se dojdete nechat otestovat. Neodsouvejte test na další den.

Platím něco za test?

Neplatíte, testování je zdarma.

Kdo testování provádí?

Stěry odebírají proškolení studenti 5. ročníku naší fakulty, na průběh dohlíží a vyhodnocení provádí lékaři z Ústavu hygieny a preventivní medicíny.

Byl jsem na PCR testu a z laboratoře mi přišla jen SMS o pozitivním výsledku a uplynula doba izolace a nemám žádné příznaky. Stačí to k prokázání  prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19? Nemusím se teď nechávat 90 dní testovat?

Pokud máte z laboratoře pouze SMS, vyžádejte se písemné potvrzení o proběhlém PCR testu. Pokud testovací místo potvrzení neposkytuje nebo je jeho poskytnutí zpoplatněné, doložte vedoucímu pracoviště nebo osobě pověřené evidencí dokladů printscreen obrazovky mobilu s obdrženou SMS, nebo fotku mobilu s obdrženou sms.

Pro potřeby kontroly při vstupu do budov LFP poté noste při sobě vyplněné čestné prohlášení o prodělané nemoci, které naleznete v záložce COVID-19 pro zaměstnance.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém