22. březen 2021 1700 dvomi

Vstup do budov LFP

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a opatřením žádáme návštěvníky z řad veřejnosti či spolupracujících institucí, aby nevstupovali do budov fakulty. V případě např. nutného předání dokumentů vyčkejte u vchodu a domluvte se s navštěvovanou osobou, aby si je přišla vyzvednout. To lze buď přes interkom, nebo mobilním telefonem, nebo prostřednictvím vrátného. Vrátní mají pokyn nevpouštět do budov cizí osoby. Toto opatření bude trvat po stejnou dobu, po kterou bude probíhat povinné testování zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

Pro zaměstnance LFP platí, že vstup do budov jim bude umožněn pouze po předložení protokolu o absolvování antigenního testu na SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o absolvování antigenního testu po Vás může chtít vrátný u vstupu do kterékoli budovy nebo vedoucí pracoviště nebo jím pověřená osoba na pracovišti. Zaměstnanci se také mohou prokázat čestným prohlášení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, kdy u nich uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo čestným prohlášení, že mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Studenti přicházející na výuku se v budovách mohou pohybovat při dodržení aktuálních protiepidemických opatření (respirátory).

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém