17. květen 2021 368 hor

Veřejná soutěž DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

Ve veřejné soutěži je umožněna pouze bilaterální spolupráce, kdy je projekt podpořen současně TA ČR, a současně jednou ze zahraničních organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Alberta

German-Canadian Centre for Innovation and Research

GCCIR

Brazilská

federativní

republika

 

Brazilian Agency of Research and Industrial Innovation

 

EMBRAPII

Brazilská federativní republika

National Service for Industrial Training

SENAI

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská

republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

 

Québec

Consortium for Research and Innovation in Aerospace in

Québec

 

CRIAQ

Tchaj-wan

Ministry of Economy Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Science and Technology Department

JSTD

Vietnamská socialistická republika

 

Ministry of Science and Technology of Vietnam

 

MOST

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Důležité termíny:

  • 4. 6. 2021 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)
  • 14. 7. 2021 do 16:29:59 hodin - odeslání finálního návrhu na TA ČR 
  • 14. 7. 2021 do 23:59:59 hodin - odeslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu do datové schránky TA ČR

Termín zahájení řešení projektu na české straně je nejdříve leden 2022 a nejpozději březen 2022.

Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 - 36 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt je 74 % celkových uznaných nákladů a je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče. Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém