12. červenec 2021 297 hor

Programy financování Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury

Výzkumní pracovníci a lektoři na bavorských státních a státem financovaných univerzitách, univerzitách aplikovaných věd a uměleckých školách mohou požádat BTHA o projektové financování bilaterální spolupráce se svými partnery na univerzitách a výzkumných institucích v České republice v následujících programech financování:

Žádat o podporu v jednotlivých programech lze průběžně, do 30. 11. 2021 musí být projekt ukončen a být odeslána krátka zpráva o projektu.

V případě navázání spolupráce s bavorskou univerzitou prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu (viz http://www.lfp.cuni.cz/sekce/390-postup-pri-podavani-projektu.html)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém