8. září 2021 256 hor

GA ČR Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency - National Science Foundation

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

 Základní informace

  • GA ČR je v roli Partner Organization;
  • výzva je kontinuální;
  • česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podporované oblasti

  • umělá inteligence;
  • nanotechnologie;
  • vědy o plazmatu.

Při podání návrhu projektu se zahraniční navrhovatelé řídí pravidly NSF.

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je dostupný výhradně na webových stránkách GA ČR na adrese http://www.gris.cz/

Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

Pravidla soutěže a další informace najdete na stránkách GA ČR.

V případě zájmu o podání projektu prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém