22. září 2021 1214 dvomi

Budoucí zubní lékaři uspěli v mezinárodní konkurenci

Studenti zubního lékařství si již od roku 2004 tradičně měří síly v univerzitní soutěži Jules Allemand Trophy (JAT). Soutěž má tři kola – univerzitní, republikové a mezinárodní. To republikové se letos po 13 letech vrátilo na univerzitní půdu, a to na Stomatologickou kliniku LF a FN Plzeň, na pozvání přednosty Doc. MUDr. Antonína Zichy, CSc., a odborné garantky soutěže MUDr. Evy Chládkové. Ta byla také školitelkou obou studentů LFP, kteří do republikového kola postoupili.

Přípravy byly v mnohém velmi napínavé, neboť pandemická situace, která zabránila setkat se se soutěžícími na závěr studijního roku 2019/2020, ani v jarním období ročníku 2020/2021 nebyla příznivá. Nakonec se soutěžící a porota sešli společně za dodržení všech protiepidemických opatření ve fantomové učebně Fakultní nemocnice Plzeň dne 18. 6. 2021, a to ve spojeném 16. a 17. ročníku soutěže. Letošní „dvoj-ročník“ byl zjednodušen pouze do jednoho bloku soutěže – rekonstrukce předního řezáku na modelu. Důležitých kritérií hodnocení bylo mnoho a byla v souladu s kritérii otce-zakladatele anatomické stratifikace dr. Lorenza Vanini: respektování 5 dimenzí barev zubu, mikro/makromorfologie, reprodukce charakterizací a celkový dojem provedené rekonstrukce.

Nominovaní soutěžící byli výherci univerzitních kol přihlášených univerzit z České republiky. Porota vyhodnotila dva výherce za každý ročník a obě první místa patřila studentům naší fakulty! A sice Vojtěchu Sochorovi za 16. ročník a Martě Tulisové za 17. ročník.

Mezinárodní kolo se již tradičně konalo na půdě Univerzity G. D’Annunzio v Chieti, a to ve dnech 19. 9. – 21. 9. 2021. Studenty v Itálii hostil tým konzervačního zubního lékařství a endodoncie v čele s děkanem prof. Camillo d’Arcangelem, pod záštitou rektora univerzity a každoročního účastníka projektu profesora Sergia Caputiho. Oba naši soutěžící reprezentovali fakultu opět úspěšně a Marta Tulisová v mezinárodním finále zvítězila. Blahopřejeme! Odměnou bude vítězce mimo jiné tříměsíční stáž na univerzitě v Chieti za asistence profesorů Camilla D’Arcangela, Francesca DeAngelise, Mirca Vadiniho a Maddaleny Mancino.

S myšlenkou na soutěž Jules Allemand Trophy přišla Jana Dostálová, nyní působící ve firmě Micerium S.p.A., která je hlavním sponzorem soutěže. Oficiálním organizátorem je Univerzita G. D’Annunzio (Chieti, Itálie) a organizačním podporovatelem v České republice firma ItalDent s.r.o.

soutez

(S využitím Tiskové zprávy firmy ItalDent s.r.o.)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém