29. září 2021 424 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2021

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci říjnu 2021, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

6.10.  Večer Nemocnice PRIVAMED
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

 1. Vlčková E.:  Cushingův syndrom a sekundární osteoporóza /15 min/
 2. Hrůzová K., Čechurová P., Pohanková A., Navrátilová P., Novák M.: Covid-19 z pohledu zobrazovacích metod /15 min/
 3. Kastner J., Čechurová P., Gregorová P.:  Dvě zajímavé kazuistiky vzácných onemocnění v MR obraze /15 min/
 4. Bohuslavová P.: Progredující porucha vědomí u pacienta s Covid-19 /15 min/
 5. Šebor. J.: Hemoroidy v rámci jednodenní chirurgie /15 min/

13.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
Večer u příležitosti 60. výročí založení kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

Úvod: Sedláček D.: Historie Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny

 1. Šín R., Kubiska M., Šmíd D.: Různorodost klinického obrazu onemocnění COVID-19 - kazuistiky/15 min/
 2. Kubiska M., Šín R., Šmíd D., Sedláček D.: Úmrtí pacientů hospitalizovaných ve FN v souvislosti s COVID-19 /15 min/
 3. Sedláček D., Šín R., Kubiska M., Váchalová J., Prayerová M.: V čem jsme se poučili při pandemii COVID-19? /15 min/
 4. Pousková D., Rusínová J.: Neobvyklý průběh postkoronavirové infekce u dětí /15 min/
 5. Duong S.: Zuby jako zdroj infekce /15 min/

20.10.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
předsedá: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Krákorová G.:  Prof. Pešek - 70ti letý /10 min/
 2. Pešek M.: Možnosti a přínosy vyšetření cirkulující nádorové DNA u karcinomu plic /15 min/
 3. Teřl M.:  COVID a kortikosteroidy /15 min/
 4. Zeman J.:  COVID-19 na naší JIP /15 min/
 5. Dvířková L.: Lékové interakce cílené léčby užívané v léčbě karcinomu plic /15 min/
 6. Svatoň M.: Cílená léčba plicního adenokarcinomu /15 min/


27.10.  Večer Oddělení léčebné rehabilitace
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Poustková I.:  Naše zkušenosti s rehabilitací u postcovidových pacientů /10 min/
 2. Kilianová K.: Stiff person syndrom - kazuistika /10 min/
 3. Sobotková H.:  Primrose syndrom - kazuistika /10 min/
 4. Roubíčková V.:  Nejčastější úžinový syndrom horní končetiny - syndrom karpálního tunelu v rehabilitaci /10 min/
 5. Kunschová A., Novikov K.: Využití virtuální reality v rehabilitaci /10 min/

Večery proběhnou vždy za dodržení pravidel stanovených aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví.

Všechny přítomné osoby musí splňovat alespoň jednu s následujících podmínek: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni 

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém