22. říjen 2021 1219 dvomi

Znovuzvoleným děkanem LFP je prof. Jindřich Fínek

Při zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UK v Plzni dne 21. října 2021 zvolili senátoři v tajném hlasování kandidáta na děkana LFP. Stal se jím opět prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, který funkci děkana LFP již zastává od roku 2018. Prof. Fínek, který byl jediným kandidátem na pozici děkana, byl zvolen v prvním kole. Na základě návrhu akademického senátu fakulty jmenuje nového děkana do funkce rektor Univerzity Karlovy, jíž je plzeňská lékařská fakulta součástí.

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň, od roku 2018 děkanem Lékařské fakulty v Plzni. Při nástupu do funkce děkana období převzal zodpovědnost za rozestavěný kampus fakulty, který se v současnosti již blíží svému dokončení. Prof. Fínek prosadil také změny studijního kurikula tak, aby se studium přiblížilo praxi. Jeho manažerské schopnosti prošly zátěžovou zkouškou při covidové pandemii a masivním přechodu na distanční výuku. Jeho výsledky ve funkci děkana ocenil akademický senát jednomyslnou podporou jeho kandidatury pro další funkční období.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém