1. listopad 2021 654 dvomi

Volby do Akademického senátu UK

Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni 

volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na 23. a 24. listopadu 2021 

Volby se uskuteční elektronickou formou 

Voleni budou 2 kandidáti z řad akademických pracovníků a 2 kandidáti z řad studentů, kteří jsou členy akademické obce. 

Písemné návrhy na kandidáty do 16. 11. 2021 k rukám předsedy Akademického senátu LFP doc. MUDr. Skalického, Ph.D., Chirurgická klinika FN Lochotín, skalicky@fnplzen.cz. 

V Plzni 1. 11. 2021 

doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda AS LF UK v Plzni


Seznam kandidátů do voleb do AS UK ve dnech 23. a 24. listopadu 2021

Akademická část:

  1. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
  2. MUDr. Anna Malečková
  3. prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

Studentská část:

  1. Katarína Aneštíková, 3. ročník všeob.
  2. Nicole Čadková, 2. ročník všeob.
  3. MUDr. Drahomír Kolenčík (4. ročník DSP)
  4. David Kverka, 4. ročník všeob.
  5. Karel Mikulčák, 4. ročník všeob.

 

Volby proběhnou online hlasováním na odkaze https://volby.is.cuni.cz, kam se přihlásíte svým účtem CAS.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém