9. listopad 2021 2145 dvomi

Smuteční oznámení

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že nás tragicky opustil student Tomas Manuel Calado Bernardo Maia Alcaravela.

V těchto těžkých chvílích sdílí celá lékařská fakulta smutek s jeho rodiči, spolužáky a přáteli. Čest jeho památce! 

prof. MUDr. Jindřich  Fínek, Ph.D. MHA
děkan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém