11. listopad 2021 386 hor

Vyhlášení veřejné soutěže Bilaterálních projektů ČR-Bavorsko

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo dne 10. 11. 2021 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO).

Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

a)     Informační a komunikační vědy

b)     Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství

c)     Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie

d)     Lékařské a zdravotnické vědy

e)     Společenské vědy

f)      Humanitní vědy a umění

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu uchazeč zpracovává v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE – ISIX

 

 

Důležité termíny: 

Termín pro zaslání Žádosti o podání projektu: 31. 12. 2021 (dle Opatření děkana č. 8 /2014)

Fakultní termín pro zaslání kompletní projektové dokumentace: 24. 1. 2022

Soutěžní lhůta: 11. 11. 2021 – 31. 1. 2022

Hodnotící lhůta: 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

Doba řešení projektů: 1. 7. 2022 –  max. do 31. 12. 2024

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém