15. listopad 2021 440 hor

TA ČR - výzva CHIST ERA Call 2021

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila společnou mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2021. Podpořeny budou výzkumné projekty z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

Témata výzvy:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg) Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Litva (LMT), Polsko (NCN), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI)

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí, čeští uchazeči musí splňovat také národní podmínky, vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1). Podrobné informace pro zapojení do výzvy je k dispozici v Příručce pro českého uchazeče.

Důležité termíny:

Zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu: 20.12. 2021. (Opatření děkana č. 8 /2014)

Podání návrhu: 17. 1. 2022, 17:00 SEČ.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém