22. listopad 2021 395 dvomi

Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist

Společnost SOTIO Biotech a.s. srdečně zve k online sledování konference The World Cancer Initiative - Index of Cancer Preparedness / Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist. Konference přinese velmi zajímavé řečníky, které jinak v České republice není možné vidět na jiných akcích, a to jak z oboru onkologie, tak imuno-onkologie. Jako hlavní řečník vystoupí profesor Canellos, jeden z nejvýznamnějších světových onkologů posledních desetiletí, který stál u zrodu dvou historicky nejvýznamnějších metod léčby v onkologii. 

Původně byla konference, která se koná pod záštitou České onkologické společnosti a České imunologické společnosti, koncipována jako setkání s osobní účastí pro zvané. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace byl její záběr rozšířen také do online prostoru, takže je možná účast většího počtu osob. Účast na konferenci není spojena s žádnými finančními ani jinými závazky. Jazykem konference je angličtina, program je přiložen. 

Termín: úterý 30. listopadu 2021 od 14.00 hodin.

V případě zájmu se prosím registrujte do 26. listopadu 2021 na e-mailové adrese: anovcinova@ppam.cz. Link pro online připojení Vám bude zaslán nejpozději v pondělí 29. listopadu 2021.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém