24. listopad 2021 466 sou

Povinné testování osob na COVID-19 na Lékařské fakultě v Plzni

Vážení,

s ohledem na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  ze dne 19. listopadu 2021 č. 1036 Vás informuji o postupu, kterým bude Váš zaměstnavatel, Lékařská fakulta v Plzni, provádět testování zaměstnanců, kteří povinnému testování podléhají:

Od pondělí 29.11.2021 začte fungovat testovací místo na Ústavu hygieny a preventivní medicíny (spodní vchod jako při minulém testování). Otevřeno bude vždy v pondělí od 7:00 do 9:00.

Všichni zaměstnanci bez dokončeného očkování nebo ti, kteří prodělali COVID-19 a uplynula lhůta 180 dní, se musí na testování na toto místo dostavit. Jiné termíny nebudou nabídnuty.

Na místě bude k dispozici rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování laickou osobu, zaměstnanec bude testovat sám sebe. Pod dohledem autorizované osoby z řad zaměstnanců Ústavu hygieny a preventivní medicíny provedou vyhodnocení testu. Zaměstnanec ústavu hygieny provede záznam o provedení testu a zaeviduje výsledek.

Výsledný seznam odešle na OMO k evidenci.

Osoby podléhající povinnému testování mohou dodat i PCR nebo antigenní test provedený jinde. U antigenního testu se však musí jednat o antigenní test,  který provedl zdravotnický pracovník. Zaměstnanec musí být schopen tuto skutečnost prokázat (např. certifikátem, protokolem).

Tato povinnost platí i pro společné zaměstnance Fakultní nemocnice a LFP. Test z FN je postačující, pokud dodáte certifikát s negativním výsledkem. Tento zašlete naskenovaný na e-mail personalista@lfp.cuni.cz a to každé pondělí do 10:00. Nemusíte se nechat testovat znovu na LFP. Zaslaný certifikát nesmí být starší 7 dnů. Frekvence testování se musí opakovat 1x za 7 dní.

Při nesplnění povinnosti  zaměstnancem musí zaměstnavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedenou informaci zašleme i osobám podléhajícím povinnému testování. Pokud zaměstnanec již splní podmínky dokončeného očkování nebo prodělá COVID-19, musí nás o této skutečnosti informovat zasláním informace na e-mail personalista@lfp.cuni.cz. Vyškrtneme ho ze seznamu osob podléhajících testování.

S přáním pevného zdraví všem

Ing. Alena Polívková, Vedoucí osobního a mzdového oddělení LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém