25. listopad 2021 386 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2021

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci prosinci 2021, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

1.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie

předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 1. Chudějová K.:  Detekce karbapenemáz v diagnostické i výzkumné laboratoři /40 min/
 2. Hrušková R.: Laboratorní diagnostika Neisseria gonorrhoeae ve FN Plzeň /20 min/
 3. Janouškovcová H.:  Nokardiový absces mozku – kazuistika /15 min/
 4. Pazdiora P.: Význam a diagnostika norovirových infekcí /20 min/

8.12.  Večer Neurologické kliniky

předsedá: MUDr. Z. Poklopová

 1. Peterka M.: Novinky v léčbě roztroušené sklerózy/18 min/
 2. Kotas R., Slach O., Jelínek F.: Monoklonální protilátky proti CGRP – nová perspektiva léčby migrény /20 min/
 3. Rohan V., Vacovská H., Ševčík P., Rytířová G., Mračková J., Holečková I.: Neurologické prognózování nemocných po resuscitaci pro zástavu oběhu /15 min/
 4. Potužník P.: Ultrazvuková korelace syndromu karpálního tunelu s EMG /15 min/
 5. Vejskal J., Kotas R., Potužník P.: Stiff-person syndrom /15 min/

15.12. Večer Stomatologické kliniky

předsedá: doc. MUDr. L. Čeledová, Ph.D.

 1. Hauer L., Genčur J., Pošta P., Hostička L. Andrle P., Hrušák D.:  Retromandibulární transparotický přístup v terapii benigních lézí mandibuly /15 min/
 2. Merglová V., Baborská L., Drobná M.: Patologické stavy v dutině ústní novorozenců, kojenců a batolat /15 min/
 3. Genčur J., Hauer L., Hrušák D., Hostička L., Pošta P., Andrle P., Kasl Z.:  Počítačem asistovaná chirurgie v traumatologii orbit /15 min/
 4. Pěnkava A.:  CAD/CAM technologie ve stomatologické protetice /15 min/
 5. Liška J., Lišková V., Trčka O., Ondič O., Hauer L., Baxa J., Kacerovská D.: Paraneoplastický pemphigus sliznice dutiny ústní jako první projev karcinomu tonzily /10 min/

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR. 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni 

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém