26. listopad 2021 541 dvomi

Zlatá pamětní medaile UK pro prof. Milenu Králíčkovou

Ve čtvrtek 25. listopadu Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal rektor UK prof. Tomáš Zima. Mezi oceněnými je i prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., zvolená kandidátka na rektorku UK, která na Lékařské fakultě v Plzni vede Ústav histologie a embryologie a jeden z výzkumných programů Biomedicínského centra. Prof. Králíčková získala zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. Blahopřejeme! 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14053&locale=cz

00

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém