6. prosinec 2021 366 cer

Výzva Fondu pro podporu strategických partnerství 2022

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2022

Podporované aktivity s partnery:
 Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);
 spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;
 příprava společného vědeckého projektu
 příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;
 akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;
 podpora všech navazujících aktivit;
 podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;
 aktuální výzva se týká aktivit se všemi uvedenými strategickými partnery UK vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.

Výše dotace:
Limit na projekt/aktivitu je 60 000 Kč u klíčových partnerů, 80 000 Kč u zámořských klíčových partnerů (Austrálie, Kanada a Chile) a 150 000 Kč u strategických partnerů.
Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu
 v externích zdrojích (EU programy apod.)
 v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, atd.)

Spolupráce se strategickými partnery je otevřena všem vědním oborům UK.
Návrh – formulář návrhu je ke stažení na www.csp.cuni.cz.
Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2022. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí pracoviště/katedry.

Přílohy návrhu:
i. stručné profesní CV garanta aktivity
ii. pouze v případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční vztahy.

Termín pro podání návrhu na Oddělení zahraničních styků: 15. 1. 2021

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém