14. prosinec 2021 664 dvomi

Facultas nostra – prosinec 2021

V prosincovém čísle časopisu přinášíme rozhovor s prof. Jaroslavem Rackem, přednostou Ústavu klinické biochemie a hematologie. Pan profesor byl nedávno vyznamenán stříbrnou medailí Univerzity Karlovy, v říjnu také vyšlo již třetí vydání učebnice Klinická biochemie, kterou napsal s MUDr. D. Rajdlem a dalšími spolupracovníky. Jako obvykle se prostřednictvím časopisu můžete podívat na stavbu kampusu, kde je už vidět posun k „čistším“ a dokončovacím pracím. Dočtete se o akcích, kterých se účastnili naši studenti a pedagogové – vedle odborných konferencí to byly třeba i sportovní České akademické hry. Přejeme příjemné předvánoční počtení!

Elektronická verze časopisu ke stažení: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5963-facultas-nostra-prosinec-2021.html

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém