11. leden 2022 473 dvomi

Noví přednostové od ledna 2022

Od 1. ledna 2022 mají nové vedení dvě společná pracoviště Lékařské fakulty v UK Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň: Gynekologicko-porodnická klinika (GPK) a Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH). Přednostou GPK byl jmenován doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D., a přednostou ÚKBH je MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 

Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.

Doc. Presl je absolventem programu Všeobecného lékařství na naší fakultě. V roce 2013 zde získal titul Ph.D. v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2002 je lékařem na Gynekologicko-porodnické klinice LF a FN Plzeň, od roku 2013 byl vedoucím lékařem pooperačního oddělení. Na lékařské fakultě působil od roku 2011 jako odborný asistent a od roku 2020 jako docent. V klinické i výzkumné práci se specializuje na oblast gynekologických malignit, jejich diagnostiku, pokročilou operativu, monitoraci léčby a pooperační dispenzarizaci zejména s využitím nádorových markerů. 

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

MUDr. Rajdl je absolventem naší fakulty – programu Všeobecné lékařství a postgraduálního studia v oboru Biochemie a patobiochemie. Od roku 2001 pracuje jako lékař a odborný asistent na Ústavu klinické biochemie a hematologie LF a FN Plzeň, v roce 2010 byl jmenován zástupcem přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost. Jako externí člen kolegia děkana se věnuje akreditacím a hodnocení kvality studia. Působí také jako koordinátor a metodik e-learnignového týmu fakulty a portálu postgraduálního odborného vzdělávání PO>STUDIUM. 

Blahopřejeme ke jmenování!
Oba předchozí přednostové zůstávají zaměstnanci fakulty.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém