18. leden 2022 413 dvomi

Testování zaměstnanců od 17. 1. 2022

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 1. 2022 zasíláme informační shrnutí k metodice plošného testování zaměstnanců UK. 

Každý zaměstnanec v pracovním poměru, DPČ nebo DPP jehož výhradním zaměstnavatelem je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, se musí řídit níže uvedeným procesem testování a to s platností od pondělí 17. 1. 2022 včetně. 

Proces testování (perspektiva zaměstnance)

  • Na daném pracovišti si zaměstnanec vyzvedne 2 testy na daný týden u sekretářky ústavu.
  • Dle přiloženého manuálu provede zaměstnanec antigenní test na svém pracovišti. Poprvé 17. 1. 2022 a poté vždy každý čtvrtek a opět následující pondělí.
  • Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
  • Na https://testovani.cuni.cz v horní liště pod “testování zaměstnanců” potvrdí zaměstnanec, že v daném dni provedl test s negativním/pozitivním výsledkem. Dané rozhraní je přístupné přes heslo do CAS. Pokud si své heslo zaměstnanec nepamatuje nebo mu nebylo přiděleno, bude postupovat dle návodu v příloze.
  • V případě negativního výsledku systém vygeneruje potvrzení v PDF, které platí dle mimořádného opatření pro potřeby osobní přítomnosti na pracovišti 3 dny. Potvrzení si zaměstnanec může vytisknout nebo jej mít v mobilu/notebooku apod.
  • V případě pozitivního výsledku se zaměstnanec nahlásí přímému nadřízenému a opustí pracoviště. Bude nahlášen zaměstnavatelem nejpozději následující den po pozitivním výsledku příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“), která mu nařídí karanténu v době 5 dní.

Výjimky: 

a. zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce nesetkávají se třetími osobami, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti (home office, dovolená, OČR, apod.)

b. zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR test s negativním výsledkem

c. zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 24h antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem 

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušné KHS, v jehož obvodu zaměstnavatel vykonává činnost.

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a

c) stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. 

Distribuce testů pro daná pracoviště:

Testy pro dané pracoviště vyzvedává sekretářka či pověřená osoba ústavu či oddělení oproti podpisu v seznamu na vrátnici/v místnosti viz níže. Poté se testy distribuují v rámci daného pracoviště. Odpovědnost za testování nese vedoucí příslušeného ústavu či oddělení.

  • Biomedicínské centrum – Mgr. Kamil C. Suchánek
  • UniMeC I – seminární místnost Ústavu farmakologie
  • PTO – pro PTO, Ústav hygieny a preventivní medicíny, Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví a Ústav tělesné výchovy
  • Děkanát, ŠAF, PAV a PRO – vrátnice

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém