17. únor 2022 449 dvomi

Pozvánka studentů na České radiologické kongresy

Pozvánka studentů na České radiologické kongresy V Praze 15.2.2022

Dovolte jménem organizačního výboru pozvat dva studenty Vaší fakulty na XXVI. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP, které se koná v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně ve dnech 22. - 24.5. 2022.

Tématy kongresu budou aktuální témata jako onkointervence, žilní intervence, hybridní výkony a novinky v intervenční terapii. Je možné si přihlásit i přednášku v sekci Várií. Věříme, že letošní pracovní setkání bude patřit jak po odborné, tak i společenské stránce k vrcholným akcím roku 2022. Součástí sympozia budou velmi atraktivní a navštěvované workshopy a jako již tradičně, bude rovněž sekce přednášek radiologických asistentů a sester věnujícím se intervenční radiologii.

Studentům od čtvrtého ročníku hradíme registrační poplatek a ubytování během kongresu.

Dále výbor České radiologické společnosti by rád pozval tři studenty Vaší fakulty na Český radiologický kongres, který se bude konat v Olomouci, v Hotelu Clarion, 2.-4. října, 2022.

Hlavními tématy kongresu jsou Pediatrická radiologie, Intervenční radiologie, Neuroradiologie, UZ, Magnetická rezonance, Mamografie, Osteologie, Hybridní výkony, AI, Zobrazení srdce, Jak přednášet a psát články atd.

Také zde společnost hradí třem studentům od čtvrtého ročníku registrační poplatek a na ubytování poskytujeme 1000 Kč na noc, na dvě noci, tedy 2000 Kč.

Na obě akce je možné se hlásit u sekretáře obou společností, Mgr. Tomáše Schilly na
e-mail: tomas.schilla@fnmotol.cz.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém