22. únor 2022 238 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2022

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci březnu 2022, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

2.3.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Navrátilová E.:  Forenzní multidisciplinární tým – nová služba pro pacienty s nařízenou ambulantní ochrannou léčbou /20 min/
 2. Pekara J., Vevera J., Topinková A.: Simulační výuka jako nástroj k deeskalaci konfliktů pro všechny zdravotnické pracovníky /15 min/
 3. Figueroa J. et al.:  Dlouhodobé výsledky léčby u pacientů s psychózou /15 min/
 4. Vevera J.: Farmakoterapie násilného chovaní - proč špatně léčíme? /15 min/
 5. Pišl V.: Roste násilí během lock-downu? /15 min/ 
 6. Vevera J.:Oběti válečných konfliktů:Jakérekce můžeme čekat a co pro ně můžeme
  udělat. Základy psychologické první pomoci /12 min/

9.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

 1. Pavelka T.:  Aloplastika kyčelního kloubu po zlomenině acetabula /10 min/
 2. Weisová D., Salášek M., Pavelka T.: Suprapatelární hřebování zlomenin tibie – naše zkušenosti /7 min/
 3. Hořák P.: OM v batolecím věku – kazuistika /7 min/
 4. Havel O., Zeman P.: Infekční komplikace rekonstrukce LCA, zásady prevence a terapie /7 min/
 5. Salášek M., Pavelka T., Weisová D.: Pseudosymfyzeolýza s atypickou sakrální zlomeninou u 15letého chlapce s opakovanou suspekcí na covid-19 – kazuistika /7 min/
 6. Matějka T., Belatka J., Zeman Jar., Matějka J.: Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakolumbální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací /10 min/
 7. Vyskočil V., Pavelka T., Toman M., Malotín T., Ottl T., Hrudičková M., Čapková V.: Srovnání péče o pacienty s nízkotraumatickými zlomeninami před zahájením projektu Fracture Liason Servis a v jeho průběhu /7 min/ 

16.3.  Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: prof. MUDr. J. Baxa, Ph.D.

 1. Řehulka H., Hrubý P.: Když alkohol vládne /10 min/
 2. Řehulka H., Hrubý P.: Smrt dítěte – stačí chvilička I. /10 min/
 3. Pažinová J., Dvořák M., Šamanová M., Baxa J.: Smrt dítěte – stačí chvilička II. /10 min/
 4. Dvořák M., Řehulka H., Baxa J.: Smrt dítěte – stačí chvilička III. / 10 min/
 5. Dvořák M., Hanáček L., Řehulka H., Pažinová J., Šamanová M., Hrubý P.: COVID-19 z pohledu soudního lékaře /15 min/
 6. Dvořák M., Řehulka H., Baxa J.: Mediastinální „paragangliom“, který rozhodl o osudu /15 min/

23.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 1. Vacek P., Seidl M.:  Subduroperitoneální drenáž bez ventilu - efektivní řešení chronických subdurálních kolekcí u dětí /10 min/
 2. Seidl M., Baxa J., Přibáň V.: Neuralgie trigeminu. Pokroky v punkční terapii /10 min/
 3. Bludovský D., Žídek S.:  Poranění horní krční páteře /10 min/
 4. Kulle M., Bludovský D.: Sekundární nádory páteře /10 min/
 5. Štěpánek D., Holečková I., Valeš J.:  Možnost rekonstrukce pohybu na horních končetinách u kvadruplegika /10 min/
 6. Mraček J., Švajdler M., Polívka J. jr., Mračková J., Runt V.: Extraneurální metastázy mozkových gliomů /10 min/ 

30.3. Večer I. interní kliniky
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Matějovič M.:  Úvodní slovo /12 min/
 2. Matějovič M., Horák J., Štengl M.: Je bloudivý nerv klíčem k léčbě sepse? /12 min/
 3. Kačer M., Kielberger L., Drenko P., Reischig T.:  Optimální vakcinační schéma k prevenci covid-19 u nemocných po transplantaci ledviny: 3 vs 4 dávky, výsledky RCT /12 min/
 4. Štěrbáková G., Štěpánková L., Brůhová H.: Trombóza v oblasti horních končetin /12 min/
 5. Balihar K., Kotyza J., Zdrhová L., Koželuhová J., Matějovič M.:  Dysfunkce jícnu u kriticky nemocných – podceněný problém a jak na něj /12 min/
 6. Krčma M., Čechurová D., Lacigová S., Breburdová M., Pavlíková B., Šůsová H.,
 7. Rušavý Z.: Hybridní smyčka přináší další zlepšení kompenzace u pacientů s diabetes mellitus 1. typu, dobře stabilizovaných léčbou inzulínovou pumpou s prediktivním vypínáním bazálu – roční data /12 min/ 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém