22. únor 2022 204 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2022

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci únoru 2022, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín 

2.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. T. Bergerová

 1. Karlová B., Mocková A.:  GALD: Gestační aloimunní onemocnění jater u novorozence /15 min/

 2. Mocková A., Nguyen T. H., Čadová M., Matas M.: Spontánní perforace žlučníku
  u novorozence
  /15 min/

 3. Pinterová K., Matas M., Mocková A., Čadová M.:  Adnátní streptokokové infekce jako stále aktuální téma /15 min/

 4. Hroššová K., Mocková A., Dort J.: Covid 19 z pohledu neonatologa /15 min/

9.2.  Večer se nekoná

16.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Bartoš Veselá A., Sedláčková H., Pitra T., Kolář J., Trávníček I., Ürge T., Stránský P., Havel V., Hes O., Hora M.: Roboticky asistovaná resekce ledviny /15 min/

 2. Bendová B., Trávníček I., Pešta M., Polívka J., Hes O., Hora M.: Metodika a plán výzkumu využití ctDNA u renálního karcinomu /15 min/

 3. Pitra T., Pitrová M., Urbánková J., Borsiczká M., Hora M.: Intravesikální termochemoterapie nádorů močového měchýře /15 min/

 4. Beniač P., Sedláčková H., Dolejšová O., Mrkos D., Ferda J., Tupý R., Hes O., Topolčan O., Kučera R., Fuchsová R., Hora M.: Porovnáni výsledků Gleason score v biopsii a definitivní histologii po radikální prostatektomii / 15 min/

 5. Sedláčková H., Trávníček I., Hora M.: Novinky u karcinomu prostaty, které zazněly na EMUC21 / 15 min/

 6. Dolejšová O., Kouba J., Bendová B., Heidenreich F., Hora M.: Poranění urotraktu u dětí / 15 min/

23.2. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 1. Fínek J.:  Personalizovaná medicína /20 min/

 2. Vokurka S.: Základní pohled na 619 případů C56-57 v r. 2010-2019 ve FN Plzeň /20 min/

 3. Korunková H.:  Novinky v léčbě NET /20 min/ 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni 

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém