3. březen 2022 286 hor

Vyhlášení 7. kola soutěže PRIMUS

Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Záměrem soutěže není dodatečná podpora již existujících skupin.

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Soutěž Primus se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 49/2021 , a také Vyhlášením sedmého kola soutěže zveřejněným v Opatření rektora č. 50/2021.

Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese  http://veda.is.cuni.cz.

Hlavním řešitelem projektu je akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let2 od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu) s mezinárodními zkušenostmi, jenž ve svém oboru vykazuje excelentní výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci. Hlavní řešitel zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu minimálně 6 měsíců.

Ostatní členové týmu jsou:

  • post-doktorští pracovníci;
  • studenti doktorských studijních programů univerzity;
  • studenti magisterských nebo bakalářských studijních programů univerzity;
  • jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci univerzity;
  • techničtí a odborní pracovníci univerzity.

Řešitelský tým může být hlavním řešitelem modifikován i v průběhu řešení projektu, nejpozději do 31. 12. roku následujícího po podání návrhu projektu však musí zahrnovat vedle hlavního řešitele minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Doba řešení projektů jsou nanejvýš 4 roky  

 

Důležité termíny: 

Zahájení soutěže: 1. 3.  2022

Fakultní termín pro zaslání Žádosti o podání projektu: 18. 3. 2022 (Formulář ŽoP zasílejte na adresu pgc@lfp.cuni.cz (Postup pro podání projektů).)

Poslední možnost registrace osob mimo UK: 9. 4.  2022

Ukončení soutěže: 20. 4. 2022

Zveřejnění výsledků 7. kola soutěže: do 30. 6. 2022

Zahájení řešení: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 1. 9. 2023

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na stránkách UK.

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém