25. březen 2022 226 dvomi

Večery Spolku lékařů - duben 2022

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci dubnu 2022, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

6.4. Večer Transfuzního oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

 1. Šlechtová P., Závadová J.: Kryokonzervované trombocyty – TP pro krizové situace /20 min/
 2. Korandová V., Hájková V., Čejka J.: Zahájení vyšetřování anti-HBc u dárců krve na TO FN Plzeň /20 min/
 3. Špirková P., Ticháčková J., Fronková E.: Vzácná protilátka na TO /20 min/
 4. Kubíková V., Rohrbacherová E.: Komplikace u dárců krve /20 min/
 5. Pourová E.: Stanou se prvodárci pravidelnými dárci? /20 min/

13.4. Večer Mulačovy nemocnice
Večer bude věnován vzpomínce na MUDr. Jiřího Lišku, CSc.
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 1. Holeček V., Liška J.: COVID-19 pohledem biochemika /15 min/
 2. Chudáček Z.: Obrazovou fúzí naváděná biopsie prostaty - vlastní zkušenosti /15 min/
 3. Štíchová M., Anděl Z.: Erysipeloidní karcinom prsu /15 min/
 4. Dušek T.: Intoxikace paracetamolem /15 min/
 5. Dortová E., Pomahačová R., Šubrt I.: Holka nebo kluk? /15 min/
 6. Chaloupka P., Klečka J.: Cystolithiaza, pozdní komplikace operací s využitím TVT pásky /15 min/ 

20.4. Večer Kliniky pracovního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Machartová V.: Nemoci z povolání zjištěné na KPL FN Plzeň v letech 2016 – 2021 a COVID 19 jako nemoc z povolání /15 min/
 2. Šebová I.: Profesionální myokobakteriózy /20 min/
 3. Vodička Z.: Dohled na pracovišti ve výrobě kosmetiky a zdravotních prostředků /15 min/ 

27.4. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. Hadravská Š., Daumová M., Hrubý P., Mukenšnabl P., Dort J.: Smrt dítěte po domácím Lotosovém porodu /15 min/
 2. Daumová M., Hadravská Š., Straková Peteříková A., Matas M., Korečko V., Mukenšnabl P.: Patologické nálezy v placentách asociované s onemocněním COVID-19 a jejich význam pro plod /15 min/
 3. Baněčková M., Kuntscherová J., Rajchman P., Mukenšnabl P.: Germinální tumor mediastina u mladého muže /15 min/
 4. Straková Peteříková A., Řehulka H., Dvořák M., Daumová M.: Neobvyklá smrt těhotné ženy /15 min/
 5. Pivovarčíková K., Hes O., Hauer L., Hora M.: Když klinik patologovi rozumí /15 min/

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém