19. duben 2022 889 cer

Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022

Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022 

Uvedený počet volných míst se vztahuje na celou Univerzitu Karlovu.

Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na Oddělení zahraničních styků LFP nejpozději do 6. 5. 2022

Oddělení zahraničních styků pak přihlášky se stanovením pořadí na základě studijního průměru postupují na Odbor zahraničních vztahů rektorátu.

Podklady k žádosti o jazykový kurz: 

-          vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

-          strukturovaný životopis v němčině

-          motivační dopis v němčině

Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí na základě studijního průměru. Konečný výběr stipendistů a účastníků jazykových kurzů provede prorektorka pro zahraniční záležitosti na rektorátě UK.

Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí. 

Po návratu ze zahraničí zasílají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém