21. duben 2022 204 hor

Projekt Angioneogeneze při hojení ran složitých zlomenin

V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 řeší Lékařská fakulta v Plzni (Centrální laboratoř pro imunoanalýzu) ve spolupráci s Univerzitou Regensburg projekt Angioneogeneze při hojení ran složitých zlomenin v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

Partnerská pracoviště (v Regensburgu a Plzni) již dříve prokázala výbornou spolupráci při přípravě a realizaci společného studijního modulu pro studenty medicíny v rámci projektu „EduBRoTHER“ a při vytvoření přeshraniční digitální sítě biobankových infrastruktur v rámci projektu "BRoTHER". Oba partneři mohou těžit z dobrých nápadů z předchozí úspěšné spolupráce, a proto rozšiřují kooperaci i na výzkumné úrovni. Cílem výzkumného projektu je identifikovat významné biomarkery poruchy hojení ran u infikovaných zlomenin kostí, protože právě péče o rány s rizikem septického průběhu představuje v každodenní klinické praxi velkou výzvu. Aby se zabránilo sepsi, je často nutná amputace končetiny. Velký význam má v procesu hojení ran angioneogeneze, neboť právě cévy zajišťují optimální přísun živin a  podporují odolnost kosti vůči infekci po zlomenině. Antibiotika a imunitní či kmenové buňky se navíc mohou dostat na místo poškození v potřebném množství pouze za předpokladu dostatečného krevního oběhu. V této souvislosti dosud nebylo  objasněno, do jaké míry hraje narušená angiogeneze roli v inhibici procesu hojení a eliminaci patogenů při komplikovaných zlomeninách kostí. Získané znalosti přispějí k nalezení nových možností optimalizované péče o rány, a tím i k hojení komplikovaných ran u komplikovaných zlomenin.
V tomto projektu budou porovnávány infikované zlomeniny kostí s jednoduchými zlomeninami kostí a také s nekrózou kostí a kostními metastázami pomocí histologických a biochemických parametrů. Kostní nekróza zde bude sloužit jako model sníženého zásobování krví, zatímco kostní metastázy se použijí jako srovnávací skupina pro velmi aktivní cévní zásobení. Cílem je analyzovat, do jaké míry vykazuje angiogeneze u infikovaných zlomenin kostí podobnosti s nekrotickou nebo metastatickou kostní tkání. V první fázi projektu budou analyzovány angiogenní a antiangiogenní faktory v histologických a biochemických vzorcích, které jsou již na partnerských pracovištích k dispozici. Ve druhé  fázi projektu je plánováno vytvoření společného souboru vzorků biologického materiálu v biobankách v Regensburgu a Plzní. Tento soubor bude sloužit jako základ pro další výzkum angiogeneze infikované kostní tkáně. Díky společnému vytvoření souboru vzorků se biobanky v Regensburgu a Plzni stanou atraktivnějšími jako výzkumná místa.

  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém