26. duben 2022 143 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2022

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci květnu 2022, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín  

4.5.  Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 1. Pešta M., Babuška V.:  Slovo úvodem /5 min/

 2. Houfková K., Pešta M., Polívka J., Kulda V., Shetti D., Vaňková B., Vaněček T., Burešová M. a Svatoň M.: Mutační analýza karcinomů plic pomocí NGS/15 min/

 3. Kasi P. B., Dodda J. M., Kolaja Dobrá J., Chocholatá P., Babuška V.:  Biodegradable polymer composite (PCL/PLGA/PL) for tissue engineering applications /15 min/

 4. Pešta M., Kulda V., Trávníček I., Windrichová J., Polívka J., Rezáčková H., Houfková K., Knížková T., Hora M., Topolčan O.: BAI 1 jako prognostický marker světlobuněčného renálního karcinomu (ccRCC) /15 min/

 5. Nekleionova A., Wiesnerová L., Dvořáková J., Kulda V., Moztarzadeh J., Babuška V.: Proliferation of osteoblasts on nanostructured titanium implants with laser texturing /15 min/ 

11.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. Liška M.:  Profily senzibilizace u pacientů senzibilizovaných na čočku a příbuzné luštěniny /15 min/

 2. Vachová M., Panzner P., Vlas T.: Dvojí senzibilizace k včelímu a vosímu jedu u pacienta s anamnézou reakce po bodnutí jedním druhem hmyzu a zkušenosti ze studijního pobytu v Grazu /15 min/

 3. Vítovcová P., Panzner P., Liška M., Hanzlíková J.: Hypersenzitivní reakce na vakcíny proti COVID-19? - naše zkušenosti /15 min/

 4. Vlas T., Amlerová J., Vachová M., Reischig T.: Možnosti stanovení imunitní odpovědi na onemocnění COVID-19 /15 min/

 5. Malkusová I., Liška J.: Chronická hyperplastická kandidóza - komplexní péče, kazuistiky /15 min/ 

18.5.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Rokyta R.: Úvodní slovo/10 min/

 2. Hromádka M., Baxa J., Rajdl D., Suchý D., Rokyta R.: Myokardiální postižení
  u nemocných se systémovou sklerodermií (prospektivní observační studie)
  /15 min/

 3. Bernat I., Horák D., Jirouš Š., Lerchner T., Rokyta R.: Jednodenní srdeční katetrizace a intervence v době pandemie COVID-19 /15 min/

 4. Mayer O., Bílková S.: Prognóza a doporučený terapeutický management pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň mezi lety 2010 - 2020 pro srdeční selhání /15 min/

 5. Huňka P., Kohut M., Široký J.: Nové možnosti v řešení dilatace kořene aorty /15 min/  

25.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

 1. Kletečka J., Zatloukal J., Rozumová V.:  Představení kanylačního centra FN Plzeň /10 min/

 2. Zatloukal J., Smékalová O., Pešková E., Beneš J.: Výuka simulační medicíny na LF UK v Plzni /10 min/

 3. Tégl V., Horák J., Nalos L., Matějovič M., Beneš J.:  Septická porucha makro a mikrocirkulace /10 min/

 4. Beneš J., Zatloukal J., Kletečka J.: Pandemie COVID-19 a její dopad na intenzivní medicínu /10 min/

 5. Lukáš J., Ircingová L., Pintířová A.:  Kontinuální periferní nervové blokády na KARIM /10 min/

 6. Lejčko J., Machart S., Ircingová L., Štengl M., Lukáš J.:  Kryoanalgezie – další modalita intervenční algeziologie /10 min/

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém