2. květen 2022 192 cer

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2022/05

Německo, stipendia DAAD pro krátkodobé pobyty – ZRUŠENÍ TERMÍNU!

Udělování většiny stipendií DAAD pro krátkodobé pobyty bylo dočasně pozastaveno, letos tedy nebude možné žádat o většinu stipendií s uzávěrkou 2. května (viz níže). K tomuto opatření přistoupila DAAD v důsledku aktuálních rozhodnutí o krácení finančních prostředků poskytovaných Ministerstvem zahraničí SRN. Změna se týká těchto stipendií:

Nadále je možné ucházet se o stipendia probilaterální výměnu akademiků a vědeckých pracovníků(financováno Ministerstvem školství SRN). Žádosti se podávají do 2. květnapřímo přes portál DAAD.

Bližší informace poskytujeDAAD Information Point Praha. 

Bilaterální spolupráce: Japonsko

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (MEXT) nabízí tři druhy stipendií do Japonska:

  • Stipendia ke studijním pobytům pro absolventy BSP a pro studenty a absolventy MSP a DSP (Research Student). Podrobné informace zde.
  • Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníků VŠ (Undergraduate Students). Podrobné informace zde.
  • Stipendia k absolvování vyššího odborného studia v Japonsku pro absolventy SŠ (Specialized Training College Students). Podrobné informace zde.

Zájemci o tyto druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května. Přihláška s požadovanými přílohami se zasílá na adresu MŠMT ČR. Vybraní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu, který se bude konat 14. června. Další pokyny najdete na stránkách AIA

Bavorsko (SRN) – stipendia pro asistenty na bavorských školách

Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Pobyty trvají od 13. září 2022 do 28. června 2023. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, ve věku do 29 let. Dobrá znalost německého jazyka je podmínkou.

V případě zájmu je třeba zaslat požadované podklady do 31. května emailem na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de. Bližší informace naleznete zde. 

Bavorsko (SRN) – stipendijní a grantové programy BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) v roce 2022 nadále poskytuje finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Možnosti uskutečnit setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou závisí na situaci v obou zemích. 

Výzkumné stáže: NATO Internship Programme

Mezinárodní sekretariát NATO v Bruselu nabízí stipendia k půlročním stážím. Ucházet se mohou studenti VŠ od 21 let, zapsaní minimálně do 3. ročníku studia nebo čerství absolventi v oborech architektura, infrastruktura, facility management, aeronautika, inženýrství, lidské zdroje. Stručné informace nalezete na stránkách AIA, podrobnosti jsou k dispozici na stránkách NATO. Žádosti se podávají online přes stránky NATO do 8. května. 

Výzkumné stáže: Tchaj-wan

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wan) nabízí stipendia k výzkumným pobytům na univerzitách a výzkumných institucích na Tchaj-wanu. Stipendia jsou určena pro doktorandy, postdoktorandy, odborné asistenty a akademické pracovníky ze společenskovědných a humanitních oborů, zaměřených na studium Tchaj-wanu, vztahů mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou, asijsko-pacifického regionu a sinologie. Žádosti se podávají do30. června.Bližší informace o stipendiu naleznete v přehledu na stránkách AIA a na stránkách programu Taiwan Fellowship. 

Jižní Korea – DUO-Korea 2022 Fellowship Program

I v příštím akademickém roce pokračuje program DUO-Korea Fellowship Programzaměřený na semestrální výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a státy EU.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou VŠ předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská VŠ.

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2022/2023 je 19. května. Více informací naleznete na stránkách AIA, pokyny k podání žádostí jsou k dispozici na stránkách programu. 

Švýcarsko – školící programy Institutu pro mír a dialog

Institut pro mír a dialog (IPD) se sídlem v Basileji nabízí tříměsíční neuniverzitní školící program zaměřený na získání dovedností v souvislosti s řízením, HR, projektovým managementem, ale také v oblasti budování míru, mediace a alternativního řešení sporů. Moduly probíhají v zimním a v letním semestru. Přihlášky na zimní semestr přijímá IPD do 10. srpna, o stipendium v podobě snížení účastnického poplatku je možné žádat do 10. června. Více informací naleznete v přehledu zde a na stránkách IPD.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém