5. květen 2022 190 hor

6. veřejná soutěž Programu TREND – Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 „Technologičtí lídři“.

Veřejná soutěž je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb):

  • u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení);
  • u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Hlavním uchazečem může být podnik, který má minimálně dvouletou účetní historii při podání návrhu projektu.

Max. částka podpory na projekt: 25 mil. Kč

Max. míra podpory: 70 %

Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 31. 3. 2023

Délka realizace: 12–60 měsíců

Více informací o soutěži je k dispozici zde.

Důležité termíny:

20. 5. 2022 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

6. 6. 2022 - Fakultní termín pro zaslání kompletních podkladů ke kontrole

16. 6. 2022 - Odeslání finálního návrhu na TA ČR 

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém