17. květen 2022 217 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2023 – 2026

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 16. 5. 2022 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz. Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet.

MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“.

Důležité termíny:

  • Soutěžní lhůta: 17. 05. 2022 a končí dnem 29. 06. 2022 (do 12:00 hod.).
  • Termín pro zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu 24. 5. 2022 (podrobné pokyny s formulářem zde)
  • Fakultní termín:  22. 6. 2022
  • Hodnotící lhůta: 30. 6. 2022 – 24. 2. 2023
  • Zahájení řešení vybraných projektů: 1. května 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)
  • Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026.

Více informací naleznete na stránkách MZ nebo AZV.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a investiční oddělení

pgc@lfp.cuni.cz / jitka.krouparova@lfp.cuni.cz (tel. 377 593 482)

 

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém