19. květen 2022 127 dvomi

Večery Spolku lékařů - črven 2022

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci červnu 2022, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín 

1.6.  Večer Oddělení klinické psychologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. Chmelařová D.:  Úvodní slovo: Novinky Oddělení klinické psychologie /15 min/

 2. Eisenvortová L.: Psychoterapie hrou a kazuistika chlapce po traumatické ztrátě /20 min/

 3. Kryslová L.:  Úskalí komunikace s rodiči malého pacienta /20 min/

 4. Moučková J.: Práce paliativního týmu /20 min/

 5. Zajícová M.: Kazuistika – Provázení truchlením /20 min/ 


8.6.  Večer
Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

 1. Stránská K., Karbanová J.:  Peripartální masivní dehydratace /15 min/

 2. Paymová L., Švabík K., Neumann A., Kališ V., Ismail K. M., Rušavý Z.: Průběh porodu před císařským řezem a incidence avulze levátoru při následujícím vaginálním porodu /15 min/

 3. Presl J.: Robotická resekce ureteru při DIE - soubor pacientek /20 min/

 4. Rušavý Z., Deval B.: Je nutná rutinní implantace síťky do obou kompartmentů při laparoskopické sakrokolpopexi? /20 min/

 5. Kůsová M., Šperlová T., Stránská K., Salátová K., Smoligová V., Korečko V.: Vliv screeningu na incidenci preeklampsie v Plzeňském regionu /20 min/ 


15.6.  Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 1. Liška V., Kural T., Skalický T., Pálek R., Rosendorf J., Fichtl J., Rupert K., Třeška V.: Rozvaha a hospodaření s tkáněmi u nemocných s předpokladem opakované chirurgické revize /10 min/

 2. Moláček J., Čertík B., Šulc R., Houdek K., Opatrný V., Třeška V.: Závažné ne-aterosklerotické postižení tepenného systému u mladých lidí /10 min/

 3. Vodička J., Špidlen V., Geiger J., Šafránek J., Třeška V., Skála M., Šebek J., Geigerová L., Židková A., Andrle P., Mírka H., Kostlivý T.: Akutní mediastinitida – 15leté výsledky chirurgické léčby /10 min/

 4. Pálek R., Rosendorf J., Moulisová V., Červenková L., Massaro M. S., Bolek L., Dejmek J., Mírka H., Korčáková E., Polák R., Ševčík J., Šarčevič S., Kepková L., Brousil M., Jiřík M., Hošek P., Třeška V., Liška V.: Decelularizace tkání v experimentu /10 min/

 5. Opatrný V., Moláček J., Čertík B., Šulc R., Houdek K., Duras P., Buriánek V., Havel V., Třeška V.: Akutní mezenteriální ischemie – aktuální možnosti a výsledky naší léčby/10 min/

 6. Rosendorf J., Červenková L., Klíčová M., Hošek P., Klápšťová A., Pálek R., Šarčevič S., Ševčík J., Kepková L., Herrmann I., Anthis A., Chvojka J., Liška V., Třeška V.: Pokroky ve vývoji prostředků pro prevenci anastomotického leaku v chirurgii zažívacího traktu/10 min/ 


22.6. Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Petr L., Čadová K.:  Antikoagulace z pohledu chirurga /20 min/

 2. Tihlařík J., Plecitý J.: Zkušenosti se zevní fixací zlomenin na našem pracovišti /20 min/

 3. Vyhnalová L.:  Perioperační péče o diabetického pacienta /20 min/

 4. Chodora S., Čadová K.: Perforace duodena jako komplikace ERCP /20 min/

 5. Čadová K., Pangerl M.:  Divertikulární choroba tračníku: otázka operační léčby
  /20 min/ 


29.6.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Štruncová D.: Není status jako status /15 min/

 2. Chvojka J.: Medicínou hýbe EBM. Co ještě může hrát roli? /15 min/

 3. Sládková L.: Fungující řetězec přežití /15 min/

 4. Čechurová L.: Tenkrát na Západě: pozor na alergie! /15 min/

 5. Belan M., Štruncová D.: Šťastný Nový rok...?! /15 min/

 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém