30. červen 2022 403 dvomi

Summer School of Experimental Surgery 2022 - odborné přednášky

Rádi bychom Vás pozvali na hostující přednášky těchto přednášejících: Dr. M.M.A. Monique Verstegen, Ph.D. z Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands, Ing. Petra Hoška, Ph.D. z LF UK, prof. Kariho Hemminkiho, který zastává na LF UK pozici ERA Chair, prof. Dr. med. Uty Dahmen z německé Fakultní nemocnice v Jeně, prof. Dr. med. Pierra-Alaina Claviena z Universitätsspital Zürich, prof. Dr. Inge Herrmann z Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich a Dr. Alexandra H. C. Anthise z Department of Mechanical and Process Engineering, Nanoparticle Systems Engineering Laboratory, ETH Zurich.

Všechny přednášky se konají v rámci Letní školy experimentální chirurgie, nicméně jsou otevřeny široké veřejnosti. Více podrobností naleznete v níže přiložených letáčcích.
Budeme se těšit na shledání!

Kompletní program odborných přednášek (v AJ) v rámci Letní školy experimentální chirurgie:

Design by Nature; Emerging Applications of Extracellular Matrix for Liver Regenerative Medicine. Přednáška, Dr. M.M.A. Monique Verstegen Ph.D. 
4. 7. 2022, 11:00–12:00, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Introduction to statistics for biomedicine. Seminář, dr. Petr Hošek. Dva identické semináře.
7. a 8. 7. 2022, 13:00–14:30, místnost č. 4.201, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Survival in cancer. Přednáška, Prof. Kari Hemminki. Dvě identické přednášky.
7.  a 8. 7. 2022, 14:30–15:30, místnost č. 4.201, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Small Animal Experiments. Přednáška, Prof. Dr. med. Uta Dahmen. 
8. 7. 2022, 8:00–9:00, místnost č. 4.201, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Liver Surgery. Přednáška, Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien.
11. 7. 2022, 9:00-10:30, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Innovating Medical Materials and Technology. Přednáška, Prof. Dr. Inge Herrmann.
13. 7. 2022, 10:30-11:15, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Robust and Intelligent Adhesives for the Abdominal Cavity. Přednáška, Dr. Alexandre H. C. Anthis.
13. 7. 2022, 11:15-12:00, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76

Program přednášek je zveřejněn také na webu ERA Research Club.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém