18. září 2017 kri

Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní pozice:

Odborný asistent Ústavu  sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

nástup říjen/listopad 2017

             Požadavky:

 

-         vysokoškolské magisterské vzdělání obor lékařství (všeobecné, zubní)

-         orientace v sociálním  lékařství a veřejném zdravotnictví

-         osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost

-          vítán zájem o  zdravotnickou statistiku

-         aktivní znalost anglického jazyka

 

 

K přihlášce je nutné přiložit:

-         doklady o dosaženém vzdělání

-         doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru

-         profesní životopis

-         přehled publikační a přednáškové činnosti

           Nabízíme:

-         dovolenou akademických pracovníků vysokých škol (8 týdnů)

-         možnost dalšího profesního vzdělávání, doktorského studia

-          příspěvek na životní pojištění, penzijní připojištění, stravenky

 

Bližší informace poskytne vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. email: libuse.celedova@lfp.cuni.cz

 

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají 30 dnů od zveřejnění ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce Lékařské fakulty v Plzni v Osobním a mzdovém oddělení děkanátu  Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

 

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

 

V Plzni dne  18.9.2017                             

                                                                   prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
                                                                                             děkan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni