22. květen 2018 kri

Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:


Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny, LF v Plzni s nástupem srpen 2018


akademický pracovník/odborný asistent, který se stane součástí týmu Ústavu hygieny a preventivní medicíny
- se zapojí do výuky předmětu Hygiena a preventivní medicína
- bude vyučovat v češtině i angličtině
- bude se účastnit výzkumu rizikových a protektivních faktorů kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a výzkumu výživy a metabolických onemocnění ve spojení s cizorodými látkami v potravě
- může se zapojit do dalších evropských a univerzitních výzkumných projektů
- bude mít možnost profesního růstu od doktorandského studia až k profesuře

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
- vítána specializace v oboru hygieny nebo oborech příbuzných, souvisejících s prevencí
- znalost anglického jazyka
- předpoklady vědecké a pedagogické práce

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o VŠ vzdělání
- doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru
- profesní životopis
- přehled publikační a přednáškové činnosti

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají 30 dnů od zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty a na úřední desce fakulty v Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3 , 306 05 Plzeň.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

 

V Plzni dne 22.5.2018

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém