14. září 2018 pol

Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory v rámci  výběrového  řízení na pozici  

Asistent / Asistentka - Odborný asistent / Odborná asistentka

Ústavu farmakologie a toxikologie  LFUK  v Plzni.

 

Komise doporučila přijmout na inzerovanou  pozici Asistentka VŠ tyto uchazečky:

PharmDr. Et Bc. Eva Dědečková 

Mgr. Mária Valešová Feketeová

MUDr. Eva Vlčková

 

Děkan LFUK, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D. toto doporučení podpořil.  

V Plzni, dne 14.9.2018

 

 

                                                                                    Ing. Alena Polívková

                                                                                     Referent Osobního a mzdového odd. LFUK

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku